Korzyści dla gleby

WPŁYW KWASÓW HUMUSOWYCH NA STRUKTURĘ GLEBY
I ROZMIESZCZENIE W NIEJ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

 KORZYŚCI STOSOWANIA

  • zwiększa pojemność wodną gleb lekkich (średnio o 30%)
  • ułatwia wytwarzanie struktury gruzełkowej gleby
  • zwiększa ilość pustych przestrzeni i przepuszczalność wody w glebach ciężkich,  zapobiegając pęknięciom, powstawaniu skorup, stwardnieniu warstwy ornej oraz powstawaniu twardej warstwy gleby na głębokości ok. 25-30 cm poniżej powierzchni
  • podnosi pojemność wodną gleb lekkich
  • wspomaga wietrzenie gleby i zwiększa przepuszczalność powietrza w profilu glebowym, optymalizując tym samym oddychanie korzeni i właściwości utleniająco-redukcyjne gleby
  • korzystnie wpływa na właściwości sorpcyjne gleby
  • reguluje reakcje wymiany jonowej między glebą a roztworami wodnymi,
  • zmienia pojemność buforową gleby, wspomagając tym samym utrzymanie naturalnego poziomu pH, nawet jeśli do gleby dostaną się znaczne ilości substancji kwasowych lub alkalicznych
• optymalizuje mikrobiologiczne środowisko gleby
zapobiega uwstecznianiu składników pokarmowych
dodatni wpływ na stosunek C:N - zapobiega wypłukiwaniu azotu z gleby

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x