RESZTKI POŻNIWNE jako nawóz

 

Po zbiorach roślin uprawnych na polach pozostają resztki pożniwne, które są przyorywane.  Jednak jedynie przyoranie ich powoduje, że zalegają w glebie po prostu gnijąc, a w wyniku nieprawidłowego ich rozkładu wydzielają się substancje które działają toksycznie na siewki. Z tego powodu dalszy wzrost i rozwój roślin może być zakłócony lub spowolniony. Dodatkowo nierozłożona słoma zbożowa  może być siedliskiem patogenów wywołujących choroby zbóż (choroby podstawy źdźbła,  choroby fuzaryjne, septoriozy, brunatna plamistość liści, plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy), a  słoma rzepakowa - przede wszystkim sprawcy suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.

 

Dodatkowo, ze względów ekonomicznych wielu rolników ogranicza jesienne nawożenie lub nie stosuje go wcale, jednak  dostarczenie oziminom niezbędnych składników pokarmowych jesienią pozwala im na lepsze przezimowanie. Resztki pożniwne, przy odpowiednich zabiegach, można wykorzystać jako źródło składników mineralnych oraz dobry materiał próchnicotwórczy.

 

Proponujemy wykonać prosty test:

1. Czy masz problem z rozkładem resztek pożniwnych?

2. Czy Twoja gleba jest zwięzła i zbrylona lub lekka?

3. Czy pH Twojej gleby jest zbyt niskie?

4. Czy woda zalega na polach po opadach deszczu?

5. Czy w okresach suchych masz problem z deficytem wody?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na co najmniej jedno z powyższych pytań, w przyszłym sezonie możesz mieć problem z:

                - zwiększonym występowaniem chorób odglebowych

                - ograniczeniem dostępności składników odżywczych

                - spadkiem aktywności mikrobiologicznej gleby

                - wzrostem i rozwojem roślin

 

Firma AGRARIUS przygotowała BRYGADĘ NA RESZTKI POŻNIWNE łącząc wysoce skoncentrowany preparat humusowy LIGNOhumat SUPER z preparatem mikrobiologicznym PROTECT bacter. Niewielkie dawki obu preparatów, bo na nawet od 0,5 kg każdego z preparatów w przypadku resztek pożniwnych po zbożach i rzepaku pozwalają doskonale przygotować grunt pod nowy sezon, zapewniając:

  • bardzo szybki rozkład resztek pożniwnych,
  • ograniczenie występowania patogenów,
  • poprawa struktury gleby,
  • wzrost zawartości materii organicznej w glebie,
  • mineralizacja resztek pożniwnych,
  • zatrzymanie składników pokarmowych na przyszły sezon, 
  • odzyskanie azotu.

 

Resztki pożniwne są obfitym źródłem składników pokarmowych. Spośród nich należy w bilansie nawożeniowym uwzględnić przede wszystkim azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siarkę. Odzyskanie i zatrzymanie w strefie korzeniowej tych składników  na pewno znacznie obniży dawki nawożenia mineralnego. Dodatkowo proponujemy nawiezienie słomy preparatem mikrobiologicznym AZOT bacter, który powoduje pobieranie azotu z powietrza atmosferycznego i udostępniania go roślinom.

 

Wykorzystując składniki pokarmowe z resztek pożniwnych mamy wpływ na zdrowie gleby i roślin co przyczyni się bezpośrednio na zdrowy rozwój roślin i plony.

 

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x