Technologia Agrarius w uprawie rzepaku ozimego

 

AGRARIUS


 

Maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego rzepaku ozimego zależy od odpowiedniego poziomu nakładów i kompleksowości technologii jego uprawy. Należycie rozwinięte i zintegrowane systemy produkcji gwarantują dobrą wydajność, a tym samym opłacalność ekonomiczną uprawy. Produkty proponowane przez firmę Agrarius, oparte w większości na substancjach organicznych, służą uzyskaniu wysokich plonów przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu pozostałych środków produkcji oraz poprawieniu jakości i zasobności użytkowanych pól.

Zastosowanie naszej technologii w uprawie rzepaku ozimego ma miejsce już na etapie przygotowania pola pod zasiew. W celu szybszego rozkładu resztek pożniwnych oraz polepszenia struktury gleby i zwiększenia zawartości w niej materii organicznej proponujemy oprysk pól koncentratem humusowym LIGNOhumat®Super w dawce 0,5-1 kg/ha. Zabieg ten przez wzbogacenie gleby w wysoce aktywne substancje humusowe służy jej spulchnieniu  i wytworzeniu prawidłowej gruzełkowatej struktury oraz zwiększeniu zdolności do zatrzymywania składników pokarmowych i wody. Ponadto kwasy huminowe i fulwowe zawarte w preparacie stwarzają korzystne warunki dla rozwoju mikroorganizmów rozkładających resztki pożniwne. Zapobiegamy przez to wytworzeniu w profilu glebowym warstwy nierozłożonej, zalegającej słomy będącej przeszkodą dla rozwoju korzeni młodych roślin .


Aby poprawić stan fitosanitarny zakładanej plantacji i zwiększyć dostępność składników pokarmowych dla rozwijających się roślin rzepaku zalecamy połączyć oprysk LIGNOhumatem®Super z produktami bakteryjnymi z naszej oferty. Jednym z nich jest PROTECT®bacter, zawierający zarodniki bakterii Bacillus subtilis w wysokim stężeniu. Preparat stosowany w dawce 0,5- 1 kg/ha skutecznie ogranicza rozwój patogennych mikroorganizmów glebowych, w tym grzybów powodujących zgorzel siewek, czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową czy szarą pleśń. Według badań przeprowadzonych w IOR-PIB w Poznaniu zastosowanie PROTECT®bacter w znacznym stopniu ogranicza też porażenie rzepaku przez kiłę kapustnych.

 

Natomiast preparaty AZOT®bacter (Azotobacter chroococcum) PROTECT®bacter (Bacillus megaterium) stosowane w dawkach 0,5 – 1,0 l/kg na 1 ha zwiększają dostępność i wykorzystanie przez rzepak odpowiednio azotu i fosforu. Bakterie zawarte w preparacie AZOT® bacter udostępniają roślinom azot przyswojony z powietrza atmosferycznego, zaś mikroorganizmy z FOSFOR®bacter przetwarzają fosfor glebowy z trudno dostępnych związków do form łatwo przyswajalnych przez rośliny. Dzięki temu system korzeniowy rzepaku jest optymalnie rozwinięty i rośliny właściwie odżywione, co sprzyja uzyskaniu dobrej kondycji przed zimą. Przy tym  maksymalnie wykorzystujemy naturalną zasobność gleby i możemy oszczędniej  stosować nawożenie azotowe i fosforowe. Należy pamiętać, że efektywne stosowanie produktów bakteryjnych wymaga odpowiednich warunków. Roztwór preparatów należy przygotować na kilka godzin przed użyciem, zaś sam oprysk wykonać na dobrze uwilgotnioną glebę przy pochmurnej pogodzie lub w godzinach wieczornych. Jeśli w czasie siewów rzepaku panuje susza i wysokie temperatury, jak to miało miejsce w czasie dwóch ostatnich sezonów, można wykonać oprysk preparatami bakteryjnymi w okresie późniejszym, wczesną jesienią lub wiosną po ruszeniu wegetacji, kiedy warunki pogodowe są korzystniejsze dla ich działania. Bardzo ważnym elementem technologii Agrarius w rzepaku ozimym jest jego stymulacja preparatem NANO-GRO®, którą możemy przeprowadzić już na etapie zaprawiania nasion. Rozpuszczone w wodzie granulki preparatu w ilości 12 szt/1 t nasion dodajemy do standardowej zaprawy. W większości  rolnicy zakupują już zaprawione nasiona rzepaku, lecz dostępne są na rynku odmiany zaprawiane NANO-GRO® przez producenta, jak np. odmiana Abakus oferowana przez firmę ProCam. Zaprawianie nasion naszym stymulatorem gwarantuje dobre wschody i rozwój siewek, toteż można zastosować niższe z zalecanych normy wysiewu nasion na 1 ha.

 

Poza zaprawianiem równie efektywne jest opryskiwanie młodych plantacji rzepaku NANO-GRO® w dawce 5 – 8 granulek/1 ha, które przeprowadzamy jesienią od fazy wykształcenia rozety lub wiosną zaraz po ruszeniu wegetacji. Oprysk możemy wykonać w połączeniu ze stosowanymi fungicydami, insektycydami czy nawozami dolistnymi. Preparat korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i całych roślin, co daje najczęściej zwyżki plonu rzędu  10-15% w stosunku do pól kontrolnych. Rośliny po stymulacji NANO-GRO® odznaczają się  większą odpornością na warunki stresowe, lepiej zimują i szybciej się regenerują. Podwyższona jest też odporność na porażenie przez choroby grzybowe, co skutkuje lepszą efektywnością zastosowanych fungicydów  i  możemy użyć niższych z zalecanych dawek. Nasiona zebrane z plantacji traktowanych NANO-GRO® są bardziej wyrównane, mają wyższą MTN oraz zwiększoną  zawartość tłuszczu (do 1,5%).

Ostatnim elementem naszej technologii uprawy rzepaku są  opryski produktami opartymi na substancjach organicznych. Wśród nich wcześniej wspomnianym  koncentratem humusowym LIGNOhumat® Super lub występującym w formie płynnej LIGNOhumatem Max. Preparaty te różnią się nieco wzajemnym stosunkiem kwasów huminowych i fulwowych oraz formą użytkową, lecz obydwa stosowane w niewielkich dawkach (100 g lub 0,2 l na 1 ha) jako dodatek do agrochemikaliów używanych w trakcie wegetacji wykazują znakomite działanie regenerujące i biostymulujące. Zawarte w nich kwasy humusowe aplikowane dolistnie zwiększają ilość chlorofilu i intensyfikują proces fotosyntezy. Możemy w ten sposób wspomóc wzrost słabiej rozwiniętych plantacji rzepaku w warunkach skracającego się jesienią dnia i tym samym mniejszej ilości światła lub też przyspieszyć regenerację plantacji z objawami przebarwień liści spowodowanych herbicydami zawierającymi clomazon.

 


Natomiast znakomitym uzupełnieniem wiosennych zabiegów w rzepaku jest oprysk preparatem Naturalny Plon®, będącym połączeniem substancji humusowych i ekstraktu z alg morskich Ascophyllum nodosum. Produkt ten bogaty w łatwo przyswajalne L-aminokwasy, kwasy humusowe oraz inne biologicznie aktywne substancje doskonale odżywia, stymuluje i wzmacnia rośliny, zwłaszcza w warunkach intensywnego wzrostu wiosennego. Naturalny Plon® bardzo przydatny jest też do regeneracji plantacji w przypadku wystąpienia różnego rodzaju stresów czy uszkodzeń roślin np. przez przymrozki czy mieszaniny pestycydowe. Preparat występuje w formie stałej (dawka 100-150 g/ha) lub płynnej (0,75-1 l/ha), można go łączyć z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin.


Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania znajdą zastosowanie w Państwa gospodarstwach, pozwalając cieszyć się wyższymi i jakościowo lepszymi plonami rzepaku przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na nasiona i standardowo używane agrochemikalia. Nasze produkty sprzyjają uprawie zgodnej z wymogami integrowanej produkcji, służą poprawie stanu użytkowanych gruntów i są przyjazne środowisku naturalnemu.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x