Efektywne odżywianie warzyw pod osłonami i w szklarniach

 

Paulina Trzos
Doradca Agrarius


 

 

   Rośliny już na początku swojego wzrostu narażone są na liczne stresy,

   np.: przesadzanie, wahania temperatury, osłabienie siły wschodów

   przez gorszej jakości torf oraz przesuszenie/zbyt obfite nawodnienie.

 

Kiedy obserwujemy, że rośliny w siewkach nierównomiernie wschodzą lub po przepi­kowaniu są źle wyrównane, mają słabo wy­kształcony system korzeniowy, a ich młode przyrosty nie świadczą o zdrowotno­ści i odpowiednim odżywieniu (listki są ma­towe, wolno wychodzą, mają nienaturalną barwę) to sygnał, że został w nich zaburzony przebieg procesów życiowych, który w efek­cie je osłabił. Przetrwanie takich warunków bez dodatko­wej stymulacji jest dla młodej rośliny nie­bywale trudne i w efekcie kolejne jej fazy rozwoju są obniżone poniżej potencjalnych możliwości wzrostu, co finalnie kończy się obniżeniem uzyskania maksymalnie wydaj­nego plonu.

 

Wieloletnia uprawa roślin na tym samym stanowisku sprzyja jednostronnemu wy­jałowieniu gleby ze składników pokarmo­wych, a także powoduje rozwój chorób grzybowych i bakteryjnych, rozwijających się w glebie. Najczęściej spotykane pro­blemy z glebą pod uprawy w tunelach foliowych to zbyt duże nagromadzenie pa­togenów, zasolenie lub wyjałowienie gleby oraz słaba jej struktura. Często preparaty chemiczne nie są w stanie poradzić sobie z takich sytuacjach.

 

Lepsza gleba dzięki LIGNOhumat® Super oraz PROTECT bacter®

 

Preparatami polecanymi przez firmę Agrarius do walki z tymi problemami są LIGNOhumat® Super oraz PROTECT bacter® (dawniej FITO doctor®). Jak dowodzą liczne doświadczenia, badania i obserwacje produkty te powodują polep­szenie struktury i stanu fizyko-chemicznego gleby. LIGNOhumat®Super zawiera aż 90 % substancji humusowych (najwięcej na rynku) w tym 80-85 % kwasów humi­nowych i 15-20% kwasów fulwowych. To połączenie wysoko i nisko-cząsteczkowych kwasów powoduje kompleksowy pozytyw­ny efekt na stosunki wodno-powietrzne gleby. Produkt ten zawiera również w swo­im składzie potas i siarkę oraz liczne makro- i mikroelementy.

 

Zawarte w produkcie kwasy humusowe

 

 

  •  znacznie wpływają na strukturę gleby
  •  ułatwiają przyswajanie składników pokar­mowych
  •  ograniczają zawartość substancji toksycz­nych w roślinie
  •  podnoszą biologiczną aktywność gleby

 

Warto tu wspomnieć, że LIGNOhumat®Super doskonale się rozpuszcza w wodzie, doskonale nadaje się do zastosowania w najbardziej nowoczesnych opryskiwa­czach oraz systemach nawadniających, a dawki są bardzo niskie – oprysk doglebo­wy od 0,5 kg – 1 kg na ha, co daje 25 - 50 g preparatu na tunel.

 

Budowanie odporności

 

Rynek ogrodniczy poszukuje sprawdzonych preparatów. Coraz bardziej docenianym jest NANO-GRO®. Zaprawienie nasion, czy też późniejsza aplikacja nalistna w postaci oprysku uruchamia w roślinie zarówno bu­dowanie naturalnej odporności, dzięki cze­mu roślina w chwili narażenia na czynnik stre­sowy potrafi sobie z nim poradzić (bez strat dla swojego potencjału wzrostowego), jak i przywraca równowagę hormonalną, maksy­malizując tym samym szybkość i siłę wzrostu systemu korzeniowego oraz części nadziem­nej. Nanostężenia pierwiastków, zawartych w NANO-GRO® wnikają bezpośrednio do komórki rośliny, czyli najgłębiej gdzie mogą dotrzeć, robiąc tam swoistą „rewolucję” i implikując sygnał, który po odebraniu przez roślinę niejako zmusza ją do wyzwolenia en­zymów obronnych, maksymalnego wzrostu i regeneracji. Co najciekawsze dzieje się to w zupełnie naturalny i bezpieczny sposób, ponieważ NANO-GRO® jest organicznym preparatem, w pełni bezpiecznym, bez ka­rencji i prewencji. Pierwsze efekty zauważalne są już przy wschodach (w przypadku użycia NANO-GRO® do zaprawiania). Kolejne rezultaty po opry­sku roślin roztworem można zauważyć już po 3-5 dniach od zabiegu – młode warzywa wyrównują się, rozbudowuje się system ko­rzeniowy, a co istotne rozsady lepiej znoszą stres związany z przepikowywaniem i/lub wysadzaniem do gruntu!

 

Odżywianie aminokwasami i budowa pożytecznej mikroflory

 

Uzupełnieniem zabiegu stymulacji jest kompleksowe odżywienie (Naturalny Plon®) i wprowadzenie pożytecznej flory bakteryjnej (PROTECT bacter®). Naturalny Plon® poprzez maksymalną kon­densację składników aktywnych (60% ekstrakt z alg, 30% kwasy humusowe, 10% mikroelementy) pozwala na dostarczenie roślinie całej gamy aminokwasów, oligopeptydów i polisacharydów, które poza czynnikami stymulującymi wzrost, genialnie dokarmiają rośliny i dostarczają związków, których nie zapewnią zabiegi z użyciem jedynie mikro- i makroelementów. Dodatek kwasów humusowych idealnie „uszczelnia”powierzchnię rośliny, dzięki czemu substancje ak­tywne nie są tak szybko utleniane z rośliny, a zwiększenie zawartości chlorofilu i lepsza ad­sorpcja fotonów powoduje silniejszą fotosyn­tezę również przy niższym natężeniu światła, jak to ma miejsce w uprawach pod osłonami i szklarniach. Kwasy humusowe zawarte w Naturalnym Plonie® są w 100% rozpuszczalne i natychmiastowo przyswajalne. Część z nich stanowią kwasy fulwowe, które stwarzają wręcz idealne warunki do życia i namnażania pożytecznych bakterii. Tu istotną rolę odgry­wa bakteria Bacillus subtillis, znana z prepa­ratu PROTECT bacter®. Mikroorganizm ten po zasiedle­niu się na roślinie/w torfie/w środowisku glebowym w naturalny sposób ogranicza negatywne oddziaływanie patogenów na rośliny, przez co często staje się zbędna walka z grzybami czy też chorobami. Oprysk siewek/rozsad zasusza po kilku dniach szare naloty, będące wyni­kiem infekcji pleśniowych lub grzybowych. W celu intensywnego, maksymalnie skon­densowanego działania w tak intensywnych uprawach, jakimi są osłony czy szklarnie zale­ca się łączenie preparatów.

 

 

 

 

 

 

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x