WIĘCEJ CUKRU W CUKRZE - Technologia AGRARIUS w uprawie buraka cukrowego

 

Maria Kasińska
Doradca Agrarius


 Technologia Agrarius w uprawie buraka cukrowego


 

Burak cukrowy ma duże znaczenie gospodarcze jako jedyny w Europie surowiec do produkcji cukru, wykorzystywanego w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy paliwowym. Ponadto wysłodki pozyskiwane jako produkt uboczny przerobu korzeni buraka są cenną paszą dla przeżuwaczy, zaś liście pozostające na polu stanowią nawóz organiczny dla roślin następczych. Burak cukrowy jako roślina okopowa odznacza się wysokimi wymaganiami glebowymi. Wysokie plony korzeni można uzyskać na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne. Również potrzeby wodne buraka są bardzo duże, ponieważ tworzy obfitą masę plonu i ma bardzo rozwiniętą powierzchnię liści. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na miesiące letnie, w okresie najintensywniejszego przyrostu korzeni i zawartości cukru.

 

 

Z powyższych względów doskonałym produktem dla plantacji buraka cukrowego jest koncentrat humusowy LIGNOhumat® Super, który wzbogaca glebę w wysoce aktywne substancje próchniczne. Kwasy huminowe i fulwowe zawarte w preparacie zatrzymują wodę i składniki pokarmowe w warstwie korzeniowej gleby oraz budują jej prawidłową strukturę, umożliwiając przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy ornej. Ponadto preparat stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za prawidłowy rozkład resztek roślin stanowiących przedplon.
LIGNOhumat® Super stosuje się w dawce 0,5-1 kg / ha poprzez oprysk gleby przed siewem buraków wiosną lub jeszcze jesienią poprzedniego sezonu w trakcie uprawek pożniwnych. Zastosowanie preparatu jest bardzo wskazane zwłaszcza przy braku nawożenia obornikiem, stwarzając podobnie dobre jak przy nawozach organicznych warunki do rozwoju korzeni buraka. Bardzo dobry efekt dla poprawy dostępności składników pokarmowych dla roślin buraka daje połączenie oprysku LIGNOhumat®Super z preparatami bakteryjnymi AZOT bacter® (Azotobacter chroococcum) i FOSFOR bacter® (Bacillus megaterium).

 

 

Bakterie z AZOT bacter® udostępniają roślinom azot przyswojony z powietrza atmosferycznego, zaś szczep bakterii Bacillus megatrium występujący w preparacie FOSFOR bacter® przetwarza fosfor glebowy ze związków trudno dostępnych dla roślin do form łatwo przyswajalnych. Zastosowanie wymienionych produktów bakteryjnych umożliwia bardziej oszczędne stosowanie mineralnych nawozów azotowych i fosforowych na plantacjach. Jednocześnie zapobiega deficytom azotu i fosforu w czasie całej wegetacji buraka cukrowego, a zwłaszcza w okresach największego zapotrzebowania na składniki pokarmowe tj. w fazie wzrostu korzenia spichrzowego i narastania tworzących się liści. Wspomniane preparaty stosuje się w dawkach 0,5–1,0 l(kg) / 1 ha, na dobrze uwilgotnioną glebę, przy pochmurnej pogodzie lub w godzinach wieczornych. Po oprysku wskazane jest płytkie przemieszanie gleby.

Z kolei preparat bakteryjny PROTECT bacter® (dawniej FITO doctor®),  zawierający zarodniki bakterii Bacillus subtilis, skutecznie ogranicza oddziaływanie patogenów na rośliny. Oprysk gleby przed siewem buraków w dawce 0,5-1 kg / ha wzmacnia młode rośliny i zabezpiecza przed porażeniem przez patogeny grzybowe z rodzajów Pythium, Aphanomyces i Phoma, powodujące groźne zgorzele siewek. Zagrożenie występowaniem zgorzeli siewek jest szczególnie wysokie na glebach zlewnych, o niskim pH i przy niskiej temperaturze podczas wschodów buraka.
Kolejnym ważnym elementem plonotwórczym naszej technologii w produkcji buraka cukrowego jest stymulacja preparatem NANO-GRO®. Oprysk stymulatorem przeprowadzamy po wschodach, w fazie 4-6 liści buraka stosując 8 granulek / 1 ha.  NANO-GRO® pobudza kompleksowo układ hormonalny roślin, powodując intensywniejszy wzrost korzeni i części nadziemnej oraz podwyższa tolerancję na  warunki stresowe występujące w czasie wegetacji. W efekcie otrzymujemy wyższy plon korzeni buraków przy jednoczesnym wzroście polaryzacji, co przekłada się znacząco na wzrost plonu technologicznego cukru.

 

Uprawy buraka cukrowego z racji wysiewu w szerokich międzyrzędziach i powolnego tempa wzrostu w początkowych 6-8 tygodniach są narażone na silne zachwaszczenie. Utrzymanie wolnej od chwastów plantacji wymaga wykonania wielu zabiegów herbicydowych, często przy użyciu mieszanin 2-3 preparatów. Niepożądanym skutkiem ubocznym są często uszkodzenia młodych roślin buraka.

 

Aby temu zaradzić proponujemy włączyć do oprysków preparaty oparte na substancjach organicznych: wspomniany wcześniej LIGNOhumat®Super oraz Naturalny Plon®, będący połączeniem substancji humusowych z wyciągiem z alg Ascophyllum nodosum. Produkty te aplikowane 2-3 krotnie w niewielkich dawkach (100 g/ha), łącznie z herbicydami lub innymi środkami ochrony roślin czy nawozami dolistnymi, wykazują znakomite działanie regenerujące i biostymulujące, zapobiegając wystąpieniu fitotoksyczności. Ponadto zawarte w nich kwasy humusowe zwiększają ilość chlorofilu w liściach roślin, co prowadzi do intensyfikacji procesu fotosyntezy, czyli lepszego wykorzystania energii świetlnej. Poprawia się też transport składników pokarmowych z liści do korzeni i w efekcie następuje nagromadzenie w korzeniach buraków większych ilości cukru. Dodatkowo ekstrakt z alg morskich występujący w Naturalnym Plonie®, bogaty w łatwo przyswajalne L-aminokwasy, fitohormony oraz makro- i mikroelementy doskonale odżywia, stymuluje i wzmacnia rośliny. Zapobiega powstawaniu niedoborów w okresie intensywnego wzrostu buraków oraz zwiększa tolerancję na stresy wodne i termiczne. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokich plonów buraków cukrowych o dobrych parametrach jakościowych, co przekłada się na osiągnięcie znacząco lepszych efektów ekonomicznych.

 

Oto jak przedstawiały się badania przeprowadzone z udziałem NANO-GRO® przez KHBC w Staszkowie:

 

 

 

Stosowanie naszych produktów zapobiega też pojawieniu się wielu problemów występujących przy standardowej uprawie. Ponadto dzięki doglebowej aplikacji na plantacjach buraka wysokiej jakości substancji humusowych i preparatów mikrobiologicznych uzyskujemy  znakomite stanowisko pod rośliny następcze, bogate w związki próchniczne i aktywne biologicznie.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x