MOCNY KORZEŃ I ZDROWA ROŚLINA - To gwarancja wysokiego plonu

 

Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Zarządzający


 

Maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego pszenicy ozimej i rzepaku ozimego zależy od odpowiedniej technologii uprawy. Należycie rozwinięte i zintegrowane systemy produkcji gwarantują dobrą wydajność, a tym samym opłacalność ekonomiczną uprawy.

 


W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. skierowała swoją uwagę na preparaty firmy Agrarius Sp. z o. o., która działa na rynku od 2006 roku i posiada w swojej ofercie szereg preparatów przeznaczonych do stosowania w uprawie roślin.

 

„Preparaty z naszej oferty łączy maksymalna skuteczność działania poparta wieloletnimi badaniami,

doświadczeniami oraz wysoka jakość. Oferowane przez nas produkty

w naturalny sposób wspomagają wzrost i rozwój roślin uprawnych

oraz chronią je przed negatywnymi skutkami czynników stresogennych.

Są jednocześnie w 100% bezpieczne dla ludzi, środowiska, roślin oraz zwierząt”. 

Zapewnia Dyrektor Naukowy firmy Agrarius Dr inż.  Anna Ambroszczyk.

 

Produkty proponowane przez firmę Agrarius, oparte w większości na substancjach organicznych, służą uzyskaniu wysokich plonów przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu pozostałych środków produkcji oraz poprawieniu jakości i zasobności użytkowanych pól.

 

„Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. jako firma, która na bieżąco śledzi nowości na europejskich rynkach rolniczych

poszukiwała skutecznych i efektywnych rozwiązań wpisujących się w założenia Integrowanej Produkcji Roślinnej.

Swoją uwagę skierowaliśmy na interesującą gamę produktów oferowanych przez firmę AGRARIUS Sp. z o. o.,

które poprawiają jakość i wysokość plonu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska

(tj. ograniczeniu stosowania ŚOR i sztucznych nawozów), potrzeb producentów, a także konsumentów”.

Mówi Dyrektor Sprzedaży Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. Dr inż. Małgorzata Idkowiak.

 

Biorąc pod uwagę intensywność upraw, niekorzystne warunki klimatyczne w trakcie sezonu wegetacyjnego oraz inne czynniki utrudniające właściwy wzrost i plonowanie roślin poszukuje się nowych rozwiązań, które zapewnią nie tylko zdrowe rośliny, ale również wysokie i dobre jakościowo plony.

 

  „W obecnej sytuacji konwencjonalne środki chemiczne

   nie zawsze są skuteczne. Poszukiwane są więc środki,

   które nie tyle bezpośrednio zwalczają chorobę,
   ale poprawiają kondycję rośliny i uruchamiają jej naturalne mechanizmy obronne

   – mówi Dr Małgorzata Idkowiak - tą możliwość daje nam zastosowanie stymulatorów odporności roślin.”

 

 

 

Niezwykłym i unikalnym preparatem jest NANO-GRO®- swoisty aktywator wzrostu i plonowania oraz odporności na warunki stresowe. Zastosowanie NANO-GRO® już w momencie zaprawiania nasion (ziarna) powoduje wyrównane i szybkie wschody (nawet pomimo niesprzyjających warunków pogodowych), dobre korzenienie się, gromadzenie wielu substancji odżywczych w młodej roślinie. W uprawie rzepaku i buraków cukrowych NANO-GRO® stosuje się w formie oprysku po wschodach, co powoduje szybki rozwój korzeni i silnej części nadziemnej. Oprysk można wykonać z opryskami fungicydowymi lub insektycydowymi oraz z nawozami dolistnymi. Preparat chroni roślinę przed ewentualnymi stresami środowiskowymi już od samego początku ich rozwoju. Podwyższona jest również odporność roślin na porażenia przez choroby i szkodniki, co wykazały wieloletnie badania i doświadczenia przeprowadzane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

W sezonie 2016 firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. przeprowadziła szereg testów polowych w kilku gospodarstwach rolnych, gdzie zastosowano preparaty firmy Agrarius. Do doświadczeń polowych przeznaczono pola produkcyjne w lokalizacjach: Sulików, Modlikowice, Sobota, Jędrzychowice (pszenica ozima Zeppelin) oraz Pisarzowice (rzepak ozimy).  
Z obserwacji pól Pana Sławomira Grucy ze Strupic, który wysiał pszenicę zaprawianą NANO-GRO®, wynikało, że rośliny poddane stymulacji NANO-GRO® już jesienią odznaczały się znacznie bardziej rozwiniętym systemem korzeniowym, zwiększoną odpornością na warunki stresowe, lepiej przezimowały, a wiosną szybciej rozpoczęły wegetację.

 

 

  „Rośliny wyglądały lepiej od samego początku,
    nie chorowały, a różnica w plonie
    tylko potwierdziła skuteczność preparatu.”
    Rolnicy byli pod ogromnym wrażeniem,
    że tylko dodatkowe zastosowanie stymulatora NANO-GRO®
    może przynieść takie efekty.

 

W przypadku pszenicy otrzymane wyniki potwierdzają korzystny wpływ NANO-GRO® na wzrost plonu od 6 do 11,4 %, co nominalnie dało zbiór od 570 kg do 822 kg na ha więcej niż w standardowej uprawie. Oprócz większego plonu przy stosowaniu zaprawy NANO-GRO® wartością dodaną jest uzyskanie wysokich parametrów plonu pszenicy konsumpcyjnej, jak wyższy wskaźnik białka, glutenu i HL.

 

 

Porównano uprawę kontrolną (standardowe nawożenie i ochrona, ziarno zaprawione nawozem donasienym SeedStar) z uprawą, w której jedyną zmienną było dodatkowe zaprawienie ziarna NANO-GRO®.  Dodatkowy dochód policzono dla ceny pszenicy 600 zł za tonę, po odliczeniu nakładu na zakup NANO-GRO® – średnio 28 zł / ha. Koszt jest różny w zależności od wielkości zakupionego opakowania do zaprawiania ziarna lub zakupu gotowego materiału siewnego.

 

 

  „Nie bez znaczenia jest zwrot z inwestycji, który wyniósł
   od 12 aż do 17 razy przy zaprawianiu pszenicy,
   a przy oprysku rzepaku od 13 aż do 16 razy.
   Warto zainwestować w NANO-GRO®
   niejako w ubezpieczenie swoich upraw.
   Takie OC – skrót nazwy naszej firmy.”
  
Oblicza i uśmiecha się manager ds. nawozów dolistnych
   i ŚOR Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. Mariusz Salawa.
   „Warto zaznaczyć, że nie liczymy tu oszczędności możliwych
   na ograniczeniu ochrony i nawożenia.”

 

 

W Pisarzowicach w powiecie lubańskim w dwóch lokalizacjach przeprowadzono próby polowe na rzepaku, w którego uprawie zastosowano NANO-GRO® w połączeniu z LIGNOhumat®Super (wysoko skoncentrowane kwasy fulwowe w połączeniu z aktywnymi kwasami huminowymi) wydał plon wyższy o 22% i 27%, co nominalnie dało 720 kg i 920 kg z ha więcej niż przy tradycyjnej uprawie(standardowe nawożenie i uprawa bez dodatku NANO-GRO® i LIGNOhumat®Super). W przypadku rzepaku rośliny wyglądały ładnie już jesienią, miały więcej liści, które okryły stożek wzrostu przed mrozem, były krępe, niewybujałe, z mocnym systemem korzeniowym. W późniejszych fazach rozwojowych większa ilość łuszczyn na roślinach wpłynęła bezpośrednio na tak spektakularną zwyżkę plonu.

 

 

W przypadku rzepaku porównano uprawy kontrolną (standardowe nawożenie i ochrona) z uprawą, w której jedyną zmienną były dwa dodatkowe opryski NANO-GRO® (8 granul / ha) z LIGNOhumat® Super (100 g / ha). Dodatkowy dochód policzono dla ceny rzepaku 1 500 zł za tonę, po odliczeniu nakładu na zakup obu preparatów – 83 zł / ha. Zabiegi wykonywane były jesienią w fazie 4-5 liści oraz wiosną, po starcie wegetacji wiosennej.

 

„Po bardzo dobrych wynikach na-szych doświadczeń własnych przeprowadzonych w sezonie 2015/2016,

w których  potwierdzone zostały wyraźne zwyżki plonowania, ale również poprawa parametrów jakościowych ziarna,

jesienią 2016 NANO-GRO® zostało z pełnym przekonaniem użyte do zaprawiania oferowanych przez Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o.

nasion pszenicy ozimej. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników.

W przyszłości myślimy również o użyciu NANO-GRO® do zaprawiania nasion rzepaku i kukurydzy”

- mówi Pani Maria Czupak Dyrektor Działu Nasion Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o.

 

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x