Korzyści stosowania

  • reguluje pH cieczy roboczej
  • poprawia wchłanianie czynników aktywnych (nawozy, ŚOR, stymulatory)
  • posiada właściwości buforujące
  • ogranicza twardość ogólną wody
  • blokuje metale ciężkie
  • działa antystresowo na rośliny dzięki zawartości kwasów fulwowych
  • wpływa na równomierne rozprowadzenie substancji aktywnej
  • poprawia przyczepność cieczy roboczej do liści
  • wpływa na ograniczanie korozji elementów opryskiwaczy

 

 

 

 

Regulacja pH cieczy roboczej

Optymalny zakres wartości odczynu cieczy roboczej, wykorzystywanej  do zabiegów agrotechnicznych, mieści się w granicach 4,5 – 6,0.  Wody używane przez rolników zazwyczaj mają pH obojętne lub lekko zasadowe (7,0 – 7,2).  full KONDYCJA zastosowany w ilości 1 litr na 1000 litrów wody, obniża jej pH z 7,1 do 5,7 - 5,8. Tak ustabilizowana ciecz robocza charakteryzuje się optymalnymi właściwościami dla stosowania większości środków ochrony roślin, nawozów oraz stymulatorów.

 

Łatwiejsze wchłanianie się substancji aktywnych poprzez liście do wnętrza rośliny

Azot, szczególnie w jego formie amidowej, zastosowany w cieczy roboczej, powoduje rozluźnienie i zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy liści roślin poddanych opryskowi. Zjawisko to sprzyja zwiększeniu pobierania substancji aktywnych a w rezultacie ich lepszemu wykorzystaniu. Kwasy fulwowe jako naturalne składniki roztworu glebowego charakteryzują się zdolnością stymulowania roślin oraz katalizowania wielu procesów fizjologicznych. Aplikacja kwasów fulwowych bezpośrednio na liście stymuluje rośliny do mocniejszego pobierania substancji aktywnych oraz wzmaga ich wykorzystanie.

 

Dezaktywacja metali ciężkich oraz twardości ogólnej wody (dezaktywacja jonów oraz zmniejszenie napięcia powierzchniowego)

Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym skuteczność działania oprysków jest twardość wody wykorzystywanej do sporządzania cieczy roboczej. W wodzie twardej, (czyli zawierającej duże ilości takich jonów jak Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Pb2+, SO32-, SiO32- i innych) dochodzi do reakcji jonów z substancjami aktywnymi, pochodzącymi z dodawanych preparatów. W konsekwencji następuje obniżenie skuteczności lub całkowita blokada ich oddziaływania. Szczególnie mocny, negatywny efekt można stwierdzić w przypadku herbicydów. Twarda woda charakteryzuje się również znacznie większym napięciem powierzchniowym. Ma to negatywny wpływ na skuteczność pokrycia powierzchni liści przez ciecz roboczą a w konsekwencji na skuteczność stosowanych preparatów. Dzięki zawartym w preparacie full KONDYCJA składnikom kondycjonującym niekorzystne jony są blokowane, twardość wody jest redukowana oraz istotnie zmniejsza się napięcie powierzchniowe.

 

Właściwości buforujące

Po dodaniu do wody preparatu full KONDYCJA ciecz robocza nabiera właściwości buforowych. Oznacza to, że pH roztworu w pewnym zakresie jest stabilne i nawet dodatek silnych kwasów lub zasad nie spowoduje jego zmiany.

 

Większa równomierność rozprowadzenia substancji aktywnych na roślinie

Dzięki zawartym w preparacie full KONDYCJA substancjom kondycjonującym, ciecz robocza charakteryzuje się mniejszym napięciem powierzchniowym i lepszym rozmyciem na liściu. Powierzchnia wchłaniania staje się znacznie większa a pokrycie bardziej równomierne. Stan taki skutkuje mocniejszym i szybszym poborem składników aktywnych.

 

Większa przyczepność cieczy roboczej do liści

Kwasy fulwowe wprowadzone do cieczy roboczej wraz z innymi składnikami full KONDYCJA powodują zwiększenie jej lepkości. Konsekwencją tego faktu jest znacznie lepsza przyczepność cieczy roboczej do opryskiwanych roślin. To z kolei, umożliwia znacznie dłuższy czas kontaktu substancji aktywnych z powierzchnią roślin i leprze ich wykorzystanie.

 

Antystresowe działanie na rośliny

W sytuacjach narażenia roślin na stres, wynikający np.: z nie korzystnych warunków pogodowych, nie właściwego zastosowania nawozów czy też nieprawidłowego doboru środków ochrony roślin, kwasy fulwowe zawarte w full KONDYCJA delikatnie łagodzą skutki tego stresu.

 

Wpływ na ograniczenie korozyjności elementów opryskiwaczy

Po dodaniu do cieczy roboczej full KONDYCJA, na elementach opryskiwacza będących w kontakcie z roztworem powstaje cienki film, który w pewnym zakresie ogranicza ich korozję. Systematyczne stosowanie podczas oprysków kondycjonera full KONDYCJA, potencjalnie pozwala na wydłużenie żywotności elementów opryskiwaczy i ogranicza przestoje wynikające z konieczności ich napraw.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x